"Lusten att skapa föds med oss. Den kreativa processen uppmuntrar oss att utforska, upptäcka, uttrycka och berätta. Processen är fri från värderingar som rätt och fel och alla kan delta oavsett kön, ålder, språk, nationalitet, religion, psykisk och fysisk förmåga."
Fyll du i dina kontakruppgifter här och får lösenordet till de olika Skapande skola-projekten med vändande post.